Usługi koparka Lubań wykopy równanie terenu Lubań - Koparki Lubań

Usługi Koparko-Ładowarką
koparki Lubań
Title
Przejdź do treści
Usługi Koparko - Ładowarką
 • roboty ziemne
 • równanie, niwelacja terenu
 • osuszanie terenu
 • roboty wyburzeniowe
 • roboty drogowe
 • roboty hydrotechniczne
 • transport ciężarowy: lekki i ciężki
           

Usługi Koparką Lubań

Świadczymy usługi koparko-ładowarką w Lubaniu i w okolicy + 50km ( powiat Lubań, Zgorzelec, Lwówek, Bolesławiec). Możliwe prace na ternie w innej lokalizacji :)

Podstawowymi czynnościami, które wykonujemy są:
 • wykopy pod fundamenty, wykopy budowlane
 • wyzieranie wierzchniej warstwy gleby, zbieranie humusu
 • korytowanie pod drogi i chodniki oraz różnorodne place
 • wykopy pod instalacje: wodne, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, teleinformatyczne
 • drenaże, wykopy pod odwodnienia
 • usługi koparką Lubań
 • wykopy pod szamba i oczyszczalnie ścieków
 • wykopy pod oczka wodne
 • wykopy Lubań
 • równanie terenu
 • niwelacja terenu
 • inne prace z wykorzystaniem koparko-ładowarki

Kopraka Lubań

Usługi koparko-ładowarką wraz z transportem towarowym.
Niwelacja i równanie terenu - wykupu budowlane
Usługi koparką Lubań - wykopy pod fundamenty ogrodzenia przyłącza wodne i kanalizacyjne wykopy pod odwodnienie i inne. Prace ziemne koparko-ładowarką, równanie i niwelacja terenu. Koparko-ładowarka pozwala wykonać prace ziemne szybko i precyzyjnie - świadczymy usługi kompleksowo i wraz z koparko-ładowarką zapewniamy własny transport towarowy urobku powstałego w wyniku wykopów ziemnych. Wykonujemy wykopy technologiczne pod instalacje wodne, kanalizacyjne, melioracje, drenaże, szamba, wykopy pod fundamenty i inne prace z wykorzystaniem koparki.
Usługi koparką Lubań

Transport towarowy Lubań

Tranpsort ciężarowy: lekki i ciężki:
 • transport materiałów budowlanych
 • transport towarowy w Lubaniu
 • transport materiałów sypkich: piasek, żwier, gleba
 • przewóz ziemi z wykopów

Transport towarowy Lubań

Równanie terenu, wykopy Lubań

Wykopy budowlane, wykopy pod budynki. Wykopy wąskie i szerokoprzetrzenne, dwa rodzaje wykopów budowlanych:
 • wykop z płaskim dnem
 • wykop wąski w formie szerokiego rowu w miejscach przebiegu ław i ścian.

Wykopy szerokoprzestrzenne, zalecane są w przypadkach gdy działka znajduje się na gruntach niezbyt spoistych, lub gdy dom ma być podpiwniczony. Dno wykopu powinno się znaleźć poniżej poziomu przemarzania gruntu, od 0,8 do 1,4 m w zależności od tego, w której strefie przemarzania gruntu znajduje się dana działka. Pracami ziemnymi zajmuje się najczęściej wyspecjalizowana ekipa, która posiada niezbędny sprzęt: koparkę, koparko-ładowarkę oraz samochód ciężarowy do transportowania wydobytej ziemi. Mechaniczne wybieranie ziemi powinno przebiegać z zachowaniem ostrożności, aby nie naruszyć gruntu rodzimego znajdującego się poniżej planowanych ław, bo stanowi on oparcie dla fundamentów.

Wykopy wąskie pod same ławy, szerokie rowy o głębokości równej łącznej wysokości ław i ścian fundamentowych. Dno rowów musi być na podanej w projekcie głębokości, poniżej poziomu przemarzania gruntu. Głębokość wykopów wąskoprzetrzennych pod same ławy wynosi 30-50 cm, a  szerokość musi być o około 30 cm większa niż szerokość planowanych ław, żeby można było zbudować szalunki.


USŁUGI   KOPARKO-ŁADOWARKĄ
501 069 573

Wróć do spisu treści